Select Page



®??iy?S?•??X??????.Q??w??¤?†¬X??P"#^•?”9©H??‹7?m­+HxN? ?M?J?•?Q??wIr???Q?¶??pT?nP~A?“?±­?1UV???3y>??c|?‰?D???+ ??¤ED??tu N­?l"¶???®?j????F6? p? Q?/Z­v"?±-¶«±Q?M?–]???~l™?5r???‚°€??P§?zv??,??©??Pb????g?>‡±{??????|?~?…??"§-20p???4????? ??Y»OJWa7p?O’??8­>?x™?…?cH??µFj???°Xu??k%?¤Zµ?H? ??Smo?2U?«?U»µ€@¤`???”|5–S¶???«?:?9­?a·??™?‘q?I?—;@?¦?"–5M??_dT&??‘S`?K??)¬DB`=????D??XtH?„????*e ??U|?uSNuq???A…?`??9 ?/%???p:F???3;?3?l???? $?6?c????qvV?4…??aA¶?G?”??R’‘_]?????(} µ???.jt14?I?9[??????¤l ???R$™0.??MP???#??¦!???s{$– BY§¬????¦????N?0boM?h¤…&}9”§C“Tv?‹?®‰o??y§Ia? .????^M?’?“?E?3µv?—??„J ?gO?¶??§??d?o†4;.?zC?v??·??_?YL?????8#sO?‹ [j0}{? 4™?/?p??i?›?P?“?rHA?J?Qca­??q?f?xIR?q?y?z?r2Y?d•y–kl???3??$f3? p«?}™??bµ}§?@>?J?K?$M????@?©?-B0I?'?‰ ??„v[Wg6%?/1#?‰|Q¶O?TB??zp|»Gt3u?‚(?/3???4n?k%?&?g+???©?v??›??«??6O?X??·…?????U}?6P???h–.? ?±»‹”?h—??z'¦???J,µO?¬?„?Uv%?Z?e”?‡ Y?A?f’GqlM_??? ??›"t?4yy7w?Q•D‚‘.?????…M?E??°M7I?2?`{?u‰???†@?°?«?/e`„??K????‚?O¦?? ??/??e??}?? ??Y…??p?%?>?7?*?°P‡‚N?Y?f?jw¬[?y„m'?v?……????m‰‘???4‰???]S?r1*m???·???›g_???v?V'? %"b???I;??])?†1¶?ym­¦S«5N†$??9?S?5?)?=Qt??zK???"?t«W>??^>?l©??! .1?¤?­Q?X?U§? n?L?-F·r ???›??–?  ?v?‚???le?VS;?ftn?cZ“„¤?V:–?B`?)?? _??«:†Z??b=?I?•?E??O’?|?‡6?±2?“?‡ ‡™µ…?S???? ?_9?s?¶·?nw?.‡?????n?`?? ??‰5”??9??&1_`?y?QV?9??OO>G?p?„???R?W?¶???¬q??_›Y†h?&‰76???l(F????O&‡E/@ ??=§€??·™2??tH¦????4??1A?/?????”“?p???9—??? ??U1­?Js??Q?Xx??±yu?[~C??%l‡h?e??`a?2pc? Fx??>0g???”?™?¬?K?A ?;0|?????8iK?±?(•'?? e”?™eT>¦D>??/?????-???»>?s?><_>” ?n????2???Oq‚8Y°7­p????????T”??­8??]o?–????B??®c`I???…??:?o ?8??h€6?™„?(II?xq!?&???7Ih?-?‘???¶??r?·V?B„‘0?'?F?DCo???:????g|r?I?U?z?$wL???ca¤'•???‡?e?o?r•??y??M?|?‰ -b„?t¦U?S?(2???5Q !“b/?? h>©¤?o?X#?]XBX??E{.???b??‘?‹¤‚M??—?M[3 c LS7"“’j—Z©?x®?‰?¶j·??)=?*Q©?”dq9????????‘?®^B ??Q?`??€¤{ ????2™.??b?7?F?}ZV?t_+W???;???+*?x???¤???????%B??S???‹T)?¦,?|k???6??B?cw@kkk@—?±?{Ni«??;]h??W?}ri”?»h??¶-::¤›?-?…7??O?|o?4?§?{z?6??‡?J‹¬¬«??”{?”™«?-#m5?j?Lr????”O?·?n??H(,?« ?[{»???µ?Z?F?­2«T¶-t?P^c,©€7??X a???N??­?†…?xEN7‘iB???t“z?u?-.i?c??V?$??‚?Yj¦§.P7???p?????’Z}oD–f?SJ??lh?hk?#,s?2‚%i?>h?SsU??G?R^?m???0k??¦*?¦ec?C…,?D?A?9_»›v??d??s:??{[A?'8G?$?§€Hr??g?“/?E?« b?Q?`o??bU?—J»??t??¦??†?€???#†??u¤``??,??M1gc‡???1"??H »./y_?$W?5›?’pn? »d?Nr”?9???3?¬?yr‘„>?“?9??,?hPt[xm·??=R???3L«•Q8?8?…Xfn????„??r????awJ­?_?w?__› [;?5i`?­????§u-?™??%}¦?u*?M?©??@??’?­??{m™???ds5@w}`??K??±q>????&lz?x™J2?? ve[??;?™?r3????????@6?·–yJ??€??v9lkQ???:??™tS??‚i??2??'??*??¶??™??‘‹g?Y1? $??¤??pd_?%3??F(?nHL?LO/l†???:$?gk'?¶?+S?©??®?‘•?!?m?),f??u?1O?n,–k?1±®?$j????????B/???N¦K'—?~}»?'E4©?©???b§_n† ?W08???%???}j?¬l‰…I????!F?®?€?>?„•JJ…??‘U9?“??‰~u6 ?????lPE?>F?>?HN+}µ[µ?„??¬b?H? ›§qG3—)…AeMT?&›"‹[9?Q¬-S?+T…>¤?-?8=??)?I?Zza???i??“§ [ ?C??? ??V?{??Pq[‹?>?»1?©K(µ,?‰???±Ic???µ??-„.i–‚¤?»?U??m?g?B:U????F2???}†??S|??y?H_??D?K?q=??*??†U#>?§? …5??E"H?4J ??k??33??¦?R$Dc9Z§@‹F?±?ZG????¶65w??r7U)??› ¶?©?…‡`Ij? ??;·?B{??????42_•f???m????™?©??eD’›?k??—*#O0&?T:?T!??g…???a^Nn?????==‰???Qc??›W???N™?r?rY?eL?Cf­†?›??‚‚?—B) ~€H)S„k1?L?‹?nr‰?««W^4†?P±03W|n?{-]???·‡_????x{u???u??mN??=¶I?r??^??n???v?)??J???"??d7S“V???V>?•? «?t ??b??­?.??EV?&X???L®?—??Bo(??>?@ax: ?(}J?&>$?!=??°?.”‡z=Xo¤??¬??H?¦TA™Ur??T?CT?…b;??r??M¦§€Y??5v?­_?q?JW??u?6??kX@A—?P?‰?&?????3?{¬???~????”bt??»?E±“?.*[?­:K‡??_.szg{ ???i??[??s??P ?_M?9§?^ ?5h????Ua????®Sggo?u?`?,pI?-????LT??????°?~¶}4T?(F„?????.j +i„?????!t"P??R(X???=+Zu“?^Z?d?P ??’ZVX??b?[??w ????y??‰J??S?p? 5{?vIA?JA? /5?¦???‚?TT?µ—`^Tg?­?1V%O??! ?‚r?r‡??tn!?‘???l­¦?-n,?E????5?R‹R?C?>»7??3/s?|n¶?§?Pb??M?„?????TS?yR(8X???6??/gv?z?K????;?u‘L}+?©§–?DH?l9??q?1e?6 !?=??-?…}???J?#§???K‰?jtz.?T =????h??I???K6?†4?6jn?= ?b~??????? ¬?J???Y4H??`D?0mkf??‡?R???‘k[?N¶?n•}®d??m?‚?Y??R(?7&—?1y&„§?°00¤?G—,??? ?|°?E?h?”?5??z?ZT???2yv??????ZM?????l??S?"@??L? ???R??J?!??)?©{?? ?c¬w/‰_{??Bj°??(G??/??kn-¤_rV?:d—?,?ugFR????T??!‚7+????^?n™?p%???U?U?„ :?~ … …? „?6_{??»???X­?n‘?u„?W?e?»*?q[™S–­?Hv¶%?X!?"?·)?.?µ?K®?Mg|’’?!???J??fIt`n?B?C;?H8???u T??@0?AUQS¬=aG??G?a??%?»8(#???v?€u?LtI—{«???¦w_?B@8Q{‘g>?[??·?…ABl:v???)+­?d`b?R????????°??a??P?:?=‘„/e1@‘?™?M`?? ?? {Y|#?o_?6:??µ?5F?9??°¶??–G???($?}k??Q??[?kR™—-!‰±_|‹J ?W??K®&?zµ}¬9v?|‹s? ??Q4p#?????????X?,%??,*¶??v’?€?’??B¬w???%? D l?WHM`?AP?.??—a%??iz??Q4???A?>H—¤L'[_???J¤Vlo,??† “e†N?8?? ›M¶?.r??????’’’n ‰??G?/??x?«–‹(h???????g~‹E?????¶WV?c??~??:?°?Fd?V??N??¶C—yJ?…?‘x??LG­>¶,W?p??»?? ?????????m?% 0‡}f????E”­€??¤?1`?h??“?SC??J?‰?‡?d6«??????Wn`???9“©—?z<:>?+6;5}v?O????o?>-:m{„¤{????TN?%?p{HHa?D??????·?}%??A??H?3??[K??W?J€???¶0???e???®??G=??‰–??k?^#?a?d????‰??%??g*??[@e ??,?€Z?S?E??>???›??–jOj?H@?? ???& j???‚x#0??v??]hvk±DW›??‹#›?(Ek ?3 P?i‘????P¶%J??©????0??¤?U•‘d,?“?8?¶¤??Y†‰»G54„g?e???q?pM„O?c”2CZ???E//??>????6%,??D????l???G??§?~WpH?.S“l??!?n???1??2™%µ???»M??R??)???&S®^N¬?­??·9¶??51?Up?•?™B§9?†??j”????=U?.?f????©?»~? ????'?jN??&?»?l?????›b?‚?O??6?#©„/??™*??u1C‰=¤?:??†’OZ2/1Uei???>???: )?‚x??? ??Z4“m,€?’?”„?6Vx$¶???}?h’???g†e?m??}W®?*?>???B?_›p?o?iy?$S?/???V??X??µ?XA©?«=[6tSSG»Va??–i??6?h?xWe?hG?????*µ????????i&f?‹Zd?H#?T?O???“?_F?CV{(?&?‡??01u?W±N„7u?@?››??†??¦l?:??4© ?l?†??~xu/??%&??&??q?’4G6? ??k?U‚°???

Source

Download your FREE PATCHWORK Wellness Planner to kickstart your wellness physically, mentally and economically today!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!