Select Page


is grammaticaal vrouwelijk zoals RUACH ha Kodesh dat uitdrukt.is grammatically feminine as is he phrase RUACH Ha Kodesh.En wanneer jullie toch zondigen horen jullie MAMMA RUACH ha KODESH's zachte stem jullie liefdevol berispenAnd when you do sin you hear MOMMA RUACH ha KODESH's soft voice lovingly rebukingen steunen zoals IK door MIJN RUACH ha KODESH leid misschien een bemoedigend woordand support as I lead by MY RUACH ha KODESH perhaps an encouraging word

{ banner.remove(); bannerWrapper.remove(); }; if(window.innerHeight > 100000){ hide(); return; } if(window.innerHeight { setAdChannel(banner); showAd(banner, bannerWrapper); }; let loadAd = () => { if ( (w === 414 && h === 896) || (w === 375 && h === 667) || (w === 375 && h === 812) || (w === 412 && h === 915) || (w === 393 && h === 851) || (w === 414 && h === 736) || false ) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "3300987897"; banner.dataset.adLayoutKey = "-6z+e4+4h-78+7"; banner.dataset.adFormat = "fluid"; if(w == 360 && h == 640){ banner.dataset.adChannel = '7427129574' } bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; bannerWrapper.style.textAlign = "center"; insWrapper.style.textAlign = "center"; banner.style.textAlign = "center"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if ( (w === 360 && h === 800) || (w === 360 && h === 780) || (w === 360 && h === 760) || false ) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "6377018818"; banner.dataset.adFormat = "auto"; banner.dataset.fullWidthResponsive = "true"; if(w == 360 && h == 640){ banner.dataset.adChannel = '7427129574' } bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; bannerWrapper.style.textAlign = "center"; insWrapper.style.textAlign = "center"; banner.style.textAlign = "center"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else { if (w >= 970) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 740) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 320) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "6377018818"; banner.dataset.adFormat = "auto"; banner.dataset.fullWidthResponsive = "true"; if(w == 360 && h == 640){ banner.dataset.adChannel = '7427129574' } bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; bannerWrapper.style.textAlign = "center"; insWrapper.style.textAlign = "center"; banner.style.textAlign = "center"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if (w >= 1) { let init = () => { show(); }; hide(); } else { hide(); } } }; loadAd(); })(); ]]>

Het Zwaard van MIJN RUACH ha KODESH is het Zwaard van WaarheidThe Sword of MY RUACH ha KODESH is the Sword of Truthzo is het geschreven onder de zalving van RUACH Ha KODESH(Heilige Geest)so it is written in the anointing of the RUACH ha KODESH(Holy Spirit)

{ banner.remove(); bannerWrapper.remove(); }; let show = () => { setAdChannel(banner); showAd(banner, bannerWrapper); }; let loadAd = () => { if (w >= 740) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "9602179813"; banner.dataset.adFormat = "fluid"; banner.dataset.adLayoutKey = "-6i+ec+14-5h+a8"; bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if (w >= 320) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 1) { let init = () => { show(); }; hide(); } else { hide(); } }; loadAd(); })(); ]]>

zo is het geschreven geweest onder de zalving van de RUACH ha KODESH. Gegeven aan deze Ring Maiden van YAHUSHUA ha MASHIACHso it has been written under the anointing of the RUACH ha KODESH Given to this Ring Maiden of YAHUSHUA ha MASHIACH

{ banner.remove(); bannerWrapper.remove(); }; if(window.innerHeight > 100000){ hide(); return; } if(window.innerHeight { setAdChannel(banner); showAd(banner, bannerWrapper); }; let loadAd = () => { if (w >= 740) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 320) { let init = () => { banner.dataset.fullWidthResponsive = "true"; banner.dataset.adSlot = "3481229257"; banner.dataset.adFormat = "auto"; if(w == 360 && h == 640){ banner.dataset.adChannel = '2174802890' } bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if (w >= 1) { let init = () => { show(); }; hide(); } else { hide(); } }; loadAd(); })(); ]]>

email mij alstublieft als u de openbaring krijgt van de RUACH ha KODESH ook de HEILIGE GEEST genoemd.please email me if you get the revelation from the RUACH ha KODESH also called the HOLY SPIRIT.dienen en gehoorzamen waarheid en de RUACH ha KODESH geplaatst en WIJ zullen de waarheid van de leugens scheiden.serve and obey ME the RUACH ha KODESH and HE will separate the truth from the lies.moet u Hem onmiddellijk vragen om vergeving en een hervullen van de RUACH ha KODESH Heilige Geest.you need to immediately ask Him for forgiveness and for a refilling of the RUACH Ha KODESH Holy Spirit.en de Kostbare RUACH ha KODESH spreken voort vanuit ieder woord en zij herkennen de stem als ALMACHTIGE GOD.and the Precious RUACH ha KODESH speak forth out of every word and they recognize the voice as ALMIGHTY GOD.

{ banner.remove(); bannerWrapper.remove(); }; if(window.innerHeight > 100000){ hide(); return; } if(window.innerHeight { setAdChannel(banner); showAd(banner, bannerWrapper); }; let loadAd = () => { if (w >= 740) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 320) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "4243153680"; banner.dataset.adFormat = "auto"; banner.dataset.fullWidthResponsive = "true"; if(w == 360 && h == 640){ banner.dataset.adChannel = '9179388460' } bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if (w >= 1) { let init = () => { show(); }; hide(); } else { hide(); } }; loadAd(); })(); ]]>

{ banner.remove(); bannerWrapper.remove(); }; let show = () => { setAdChannel(banner); showAd(banner, bannerWrapper); }; let loadAd = () => { if (w >= 740) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "2878030650"; banner.dataset.adLayoutKey = "-61+d2+33-eg+90"; banner.dataset.adFormat = "fluid"; bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if (w >= 320) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 1) { let init = () => { show(); }; hide(); } else { hide(); } }; loadAd(); })(); ]]>

langer een excuus om te zondigen want jullie hebben de RUACH ha KODESH vanbinnen die jullie overtuigt wanneer jullie zondigen.En nu een zalving een wildvuur RUACH ha KODESH zalving veegt voort over dit landAnd now an anointing a wildfire RUACH ha KODESH anointing sweeps forth[over] this landZodat IK jullie kan vullen met MIJN Vuur van de RUACH ha KODESH want de Kerken van Babylon zeggen een religie is dezelfdeSo I can fill you with MY Fire of the RUACH ha KODESH for the Churches of Babylon say one religionmaar RUACH Ha KODESH heeft haar gezegd dat de namen van onze Schepper en Messiasbut the RUACH ha KODESH has told her that the names of our Creatorhet gedaan in de zalving van de RUACH ha KODESH(Heilige Geest)done it in the anointing of the RUACH ha KODESH(Holy Spirit)onze Geliefde YAHUSHUA onze MASHIACH en Kostbare RUACH ha KODESH.our Beloved YAHUSHUA our MASHIACH and Precious RUACH ha KODESH.

{ banner.remove(); bannerWrapper.remove(); }; if(window.innerHeight > 100000){ hide(); return; } if(window.innerHeight { setAdChannel(banner); showAd(banner, bannerWrapper); }; let loadAd = () => { if (w >= 740) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 320) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "8920765294"; banner.dataset.adFormat = "auto"; banner.dataset.fullWidthResponsive = "true"; if(w == 360 && h == 640){ banner.dataset.adChannel = '4609394545' } bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if (w >= 1) { let init = () => { show(); }; hide(); } else { hide(); } }; loadAd(); })(); ]]>

hetzelfde zal gedaan worden in de NAAM van YAHUSHUA onder de zalving van de RUACH ha KODESH.same will be done in the Name of YAHUSHUA under the anointing of the RUACH ha KODESH.niet de RUACH ha KODESH niet leiders van waarheid en Heiligheidnot the RUACH ha KODESH not leaders of truth and Holinessen de kracht hebben van de RUACH ha KODESH kom voort al degenen die weten dat jullie meer danand have the power of the RUACH ha KODESH come forth all those who know you are moreniet meer het vlees dat verrijst maar MIJN RUACH ha KODESH die verrijst.longer the flesh that rises up but MY RUACH ha KODESH that rises up.terwijl de Kostbare RUACH ha KODESH hen vulde in de bovenkamer.as the Precious RUACH HA KODESH filled them in the upper room.het is vanuit de mond van de RUACH ha KODESH jouwIMMAYAH die geboorte heeft gegeven.it is from the mouth of the RUACH ha KODESH your IMMAYAH that has given birth.Hier zijn sommige schriftverzen betreffende RUACH ha KODESH.Here are some scriptures regarding the RUACH ha KODESH.Luister in plaats daarvan naar MIJN RUACH ha KODESH.

{ banner.remove(); bannerWrapper.remove(); }; let show = () => { setAdChannel(banner); showAd(banner, bannerWrapper); }; let loadAd = () => { if (w >= 740) { let init = () => { banner.dataset.adSlot = "9919843854"; banner.dataset.adFormat = "auto"; banner.dataset.fullWidthResponsive = "true"; bannerWrapper.style.display = "block"; insWrapper.style.display = "block"; banner.style.display = "block"; lazyShow(banner, bannerWrapper, insWrapper, show); }; init(); } else if (w >= 320) { let init = () => { show(); }; hide(); } else if (w >= 1) { let init = () => { show(); }; hide(); } else { hide(); } }; loadAd(); })(); ]]>

Source

Download your FREE PATCHWORK Wellness Planner to kickstart your wellness physically, mentally and economically today!

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!